Go to Top
Revolution Slider Error: Slider with alias slider2 not found.

DMC var finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med fortegningsemission

» DMC var finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med fortegningsemission

Østjydsk Bank A/S (CPSE:OJBA) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer.

Emissionen opnåede et bruttoprovenu på 83,4 mio. kr., og de nye aktier blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen i december 2015.

Banken havde siden Finanstilsynets inspektion i 2014 været under genopretning som følge af et utilstrækkeligt kapitalgrundlag. Banken havde udarbejdet en rekapitaliseringsplan. Udbuddet var en del af bankens rekapitaliseringsplan, som desuden bestod af optagelse af ny tabsabsorberende hybrid kernekapital for 75 mio. kr. Som følge af gennemførelsen af rekapitaliseringsplanen meddelte banken den 14. december 2015, at den var ude af genopretning.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med strukturering og gennemførelse af udbuddet af nye aktier, udarbejdelse af prospekt samt koordination af øvrige rådgivere.