Go to Top

Ydelser

Ydelser

Der er stigende fokus på virksomheders finansiering og værdiskabelse. De senere år har vist, at virksomheders kapitalstruktur kan skabe værdi, men også forårsage erodering af værdier, såfremt den ikke er tilpasset virksomhedens behov og markedet. Det har medført øget interesse og aktivitet i forhold til at skabe bedre kapitalstrukturer, lavere kapitalomkostninger og stabil finansiering ved i højere grad at anvende gamle såvel som nye finansieringsprodukter og -kilder.

Erfaringen under finanskrisen har lært mange, at der kan skabes værdi ved at engagere de rette og uvildige kompetencer, når kapitalstrukturen skal vurderes og fastlægges. Adgangen til finansiering er blevet mere kompleks, og de traditionelle finansieringskilder bliver komplementeret af nye investorer og produkter, der langsigtet kan skabe værdi for virksomhederne.
I dette komplekse marked lægger vi vægt på at fastholde en uvildig finansieringsrådgivning baseret på et omfattende markeds- og sektorkendskab.

Vi rådgiver om følgende:

  • Samlede kapitalstruktur (operationel – langsigtet)
  • Virksomhedsobligationer
  • Opkøbsfinansiering
  • Asset-backed finance
  • Optimering af kapitalstruktur
  • Refinansiering
  • Rekonstruktioner
  • Kreditvurdering
  • Eksportfinansiering
  • Projektfinansiering