Go to Top

Forretningsidé

Forretningsidé

DMCs forretningsidé er at skabe økonomiske værdier for sine kunder ved at inddrage alle aspekter af kundens forretning – finansielle såvel som strategiske.

Ved at kombinere strategisk rådgivning med finansiel rådgivning – både med hensyn til gæld som til egenkapital – og med direkte mulighed for at formidle investeringer og finansieringer opnås skræddersyede løsninger til den enkelte virksomhed.

DMCs forretningskompetencer dækker lige fra den mindre virksomhed i vækst, den ekspanderende virksomhed der søger mod oversøiske markeder, til virksomheder som står over for generationsskifte. Virksomheder i økonomiske vanskeligheder har ligeledes haft gavn af rådgivningsbistand fra DMC.

Som medlem af Globalscope kan DMC varetage alle former for opkøb, salg og fusioner på tværs af landegrænser.

DMC kan forestå alle former for børsnoteringer, aktieemissioner og udstedelser af erhvervsobligationer o. lign.

Via et integreret samarbejde med DMC Network – et netværk med mere end 100 erhvervspersonligheder – formår DMC hurtigt og sikkert at sætte sig ind i alle brancher og deres specifikke markedsvilkår.