Go to Top

Corporate finance

Corporate finance

DMC leverer integrerede finansielle løsninger, der tager udgangspunkt i virksomhedens og ejernes visioner og målsætninger.
DMC’s rådgivningsydelser omfatter primært finansiel, strategisk og taktisk rådgivning til selskaber vedrørende:

 • Børsforberedelse og børsnotering
 • Kapitalrejsning for børsnoterede og unoterede selskaber
 • Offentlig købstilbud
 • Køb og salg af virksomheder
 • Værdiansættelse
 • Fusion
 • Generationsskifte
 • Budgettering
 • Likviditetsanalyse
 • Identifikation af opkøbskandidater eller potentielle købere
 • Ledelsesovertagelse (MBO/MBI)
 • Incitamentsprogrammer

Hvis du ønsker at vide mere om vores ydelser inden for corporate finance kontakt os.