Go to Top

DMC – Transaktioner

DMC – Transaktioner

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
Finansiel rådgiver for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forbindelse med fortegningsemission.


Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (CPSE:BIF) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Emissionen opnåede et bruttoprovenu på 100 mio. kr., og de nye aktier blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen i november 2016.

Styrkelsen af Brøndby IF’s kapitalgrundlag gav Brøndby IF mulighed for at blive gældfri samt mulighed for at forbedre faciliteter til glæde for fans og sponsorer.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S i forbindelse med tilrettelæggelse af udbudsstruktur, strukturering og gennemførelse af fortegningsemissionen, udarbejdelse af prospekt samt koordination af øvrige rådgivere.

Serendex Pharmaceuticals A/S
Finansiel rådgiver for Serendex Pharmaceuticals A/S i forbindelse med fortegningsemission.


Serendex Pharmaceuticals A/S (OB:SENDEX) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

Emissionen opnåede et bruttoprovenu på NOK 111,8 mio., og de nye aktier blev optaget til handel og officiel notering på Oslo Axess.

Gennemførelsen af aktieemissionen var et væsentligt punkt i at styrke selskabets finansielle situation.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Serendex Pharmaceuticals A/S i forbindelse med strukturering og gennemførelse af udbuddet af nye aktier, udarbejdelse af prospekt samt koordination af øvrige rådgivere.

Østjydsk Bank A/S
Finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med fortegningsemission.


Østjydsk Bank A/S (CPSE:OJBA) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer.

Emissionen opnåede et bruttoprovenu på 83,4 mio. kr. og de nye aktier blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen i december 2015.

Banken havde siden Finanstilsynets inspektion i 2014 været under genopretning som følge af et utilstrækkeligt kapitalgrundlag. Banken havde udarbejdet en rekapitaliseringsplan. Udbuddet var en del af bankens rekapitaliseringsplan, som desuden bestod af optagelse af ny tabsabsorberende hybrid kernekapital for 75 mio. kr. Som følge af gennemførelsen af rekapitaliseringsplanen, meddelte banken den 14. december 2015, at den var ude af genopretning.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med strukturering og gennemførelse af udbuddet af nye aktier, udarbejdelse af prospekt samt koordination af øvrige rådgivere.

Kastrup Vinduer Holding ApS
Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for ejeren af Kastrup Vinduer i forbindelse med majoritetssalget (75%) af selskabet til den østrigske vindues producent IFN (Internationales Fensternetzwerk).


Kastrup Vinduer blev etableret i 1995 af Carsten Kastrup, men senere, ved et generationsskifte påbegyndt i 2008, overtaget af sønnen Lasse Kastrup. Kastrup Vinduer er i dag én af Danmarks førende producenter og distributør af højkvalitetsvinduer og døre til det professionelle og private marked. Selskabet har en unik markedsposition og er anerkendt for produkternes kvalitet, samt selskabets hurtige levering og fleksibilitet.

IFN-koncernen er en af de førende europæiske vinduesproducenter med en konsolideret omsætning på mere end EUR 433 millioner og 2.800 ansatte. Kastrup Vinduer bliver en del af IFN-familiens kvalitetsvaremærker Internorm, Topic, GIG, HSF, Actual Fenstertechnik og Schlotterer, men vil fungere som en selvstændig enhed.

Danske Merchant Capital var eksklusiv finansiel rådgiver for ejeren af Kastrup Vinduer i forbindelse med transaktionen. Transaktionsværdi er ikke offentliggjort.

Techedge ApS
Finansiel rådgiver for stifterne af TechEdge i forbindelse med minoritetssalg af selskabet således at WPP plc. i dag ejer 49% af TechEdge.


TechEdge udvikler og markedsfører software til det avancerede og højt specialiserede område inden for analyse og optimering af elektronisk media data. TechEdge er med den hurtigste og mest skalerbare løsning i markedet unikt positioneret som global leverandør af skræddersyede løsninger til TV stationer og media virksomheder. TechEdges software anvendes blandt andet til analyse af TV seeres adfærd og til optimal fordeling af reklamebudgetter på TV kanaler, herunder valg af bedste sendetidspunkt.

Selskabet blev stiftet af Andreas Velter (CEO) og Henrik Sahlholt (CTO) i år 2000. Stifterne ejer efter transaktionen 51% af TechEdge.

WPP plc. er verdensledende inden for services til marketing og kommunikation, med 179.000 ansatte i 3.000 kontorer placeret i 111 lande.

Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for ejerne af TechEdge i forbindelse med valg af salgsproces, identifikation af potentielle købere i Danmark og udland, udarbejdelse af salgsmateriale og varetog derudover kontakten og dialogen med udvalgte købere i relation til forhandling, due diligence og closing. Transaktionsværdi er ikke offentliggjort.

Godt Smil Holding ApS
Finansiel rådgiver for ejerne bag Godt Smil Holding i forbindelse med minoritetssalg af ti tandlægeklinikker med sammenlagt 60 tandlægestole til Maj Invest.


Godt Smil er Danmarks førende tandlægekæde med ti klinikker i Danmark. Godt Smil tilbyder tandlægeydelser af høj kvalitet til fair priser. Selskabet har ca. 57.000 patienter geografisk fordelt over hele Danmark med eget dentallaboratorium, hvorfra der produceres danske kroner til Godt Smils klinikker.

Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for ejerne af Godt Smil Holding i forbindelse med valg af salgsproces, identifikation af potentielle købere i Danmark og udland med hjælp DMC’s globale netværk Globalscope, udarbejdelse af salgsmateriale og varetog derudover kontakten og dialogen med udvalgte købere i relation til forhandling, due diligence og closing.

Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S
Finansiel rådgiver for Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering af aktier med et samlet provenu på 116 mio. kr.


Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S (OMX: BIF) har gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet blev fuldtegnet med i alt 18.549.618 stk. nye aktier svarende til et provenu på 51 mio. kr.

De nye aktier, og aktier for 65 mio. kr. udstedt på samme vilkår ved en forudgående rettet emission, blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i november 2013.
Formålet med den rettede emission, og den efterfølgende fortegningsemission, var at styrke selskabets likviditet og kapitalgrundlag og accelerere eksekveringen af selskabets strategi.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S i forbindelse med strukturering og gennemførelse af udbuddet af nye aktier samt optagelse til handel og officiel notering af aktierne, der samlet set gav selskabet et provenu på 116 mio. kr.

Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S
Afgivelse af Fairness Opinion i forbindelse med fusionen mellem Aktieselskabet Lollands Bank og Vordingborg Bank A/S.


Bestyrelserne for Aktieselskabet Lollands Bank (i det følgende kaldet “Lollands Bank”) og Vordingborg Bank A/S (i det følgende kaldet “Vordingborg Bank”) besluttede i august 2013, at indstille til de to bankers generalforsamlinger, at bankerne skulle fusioneres.

I forlængelse heraf offentliggjorde bankerne i oktober 2013 en udvidet selskabsmeddelelse. Forud herfor havde Dansk Merchant Capital A/S på baggrund af udleveret information, foretaget en række analyser af de finansielle vilkår i transaktionen. På baggrund af disse analyser afgav Dansk Merchant Capital A/S i oktober 2013 en Fairness Opinion over for de to selskabers bestyrelser.

Ledelsen i den fortsættende bank vurderer, at den nye bank efter fusionen har en størrelse, der giver basis for en fortsat lokal forankring i bankens område. Banken er ydermere den eneste lokale bank på Lolland og Falster. Derudover vurderer ledelsen at den fortsættende bank har fået et forbedret forretningsgrundlag, en forbedret rentabilitet, et højere kapitalgrundlag og en god likviditet baseret på kunder fra den fortsættende banks markedsområde, i forhold til hvad de to banker hver især vil have, såfremt fusionen ikke var gennemført. Det er således vurderingen, at fusionen har gjort banken mere attraktiv for markedsområdets kunder.

Østjydsk Bank A/S
Finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med fortegningsemission


Østjydsk Bank A/S (OMX:OJBA) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer.

Emissionen opnåede et bruttoprovenu på 115 mio. kr. og de nye aktier blev optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen i september 2013.

Gennemførelsen af aktieemissionen var et væsentligt punkt i Østjydsk Banks kapitalplan, som var udarbejdet med henblik på at styrke bankens solvens og likviditet.
Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Østjydsk Bank A/S i forbindelse med strukturering og gennemførsel af udbuddet af nye aktier, udarbejdelse af prospekt samt koordination af øvrige rådgivere.

Eurosko Danmark A.m.b.A.
Finansiel rådgiver for ejerne af Eurosko Danmark A.m.b.A i forbindelse med salg til større nordisk aktør


Teamet i Dansk Merchant Capital A/S og Matchpoint Virksomhedsmægler A/S har rådgivet Eurosko Danmark A.m.b.A., en større dansk indkøbsforening for mere end 100 danske detailbutikker, i forbindelse med et salg heraf til en nordisk aktør.
Efter identifikation af en række køberemner blev dialog indledt med tre seriøse potentielle partnere. Det stod dog hurtig klart, at den senere køber var det oplagte komplementære match i forhold til geografisk placering af egne detailbutikker og indfriede købers ambitioner om øget vækst i Danmark.
Dansk Merchant Capital A/S / Matchpoint Virksomhedsmægler A/S var finansiel rådgiver for Eurosko Danmark A.m.b.A i forbindelse med valg af salgsproces, identifikation af potentielle købere, prioritering af og kontakt til køberfelt, udarbejdelse af salgsmateriale og prospektmateriale til andelshavere og varetog sammen med bestyrelsen dialogen med udvalgt køber i relation til forhandling, due diligence samt closing.

Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S
Finansiel rådgiver for Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S i forbindelse med fortegningsemission


Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S (OMX: BIF) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen blev gennemført med et provenu på 108,4 mio. kr. og de nye aktier blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i maj 2013.

Gennemførelsen af aktieemissionen var et væsentligt punkt i Brøndby IF’s kapitalplan, rettet mod at styrke selskabets  kapitalgrundlag.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Brøndbyernes I. F. Fodbold A/S i forbindelse med udarbejdelse af kapitalplanen samt strukturering og gennemførelse af udbuddet af nye aktier, herunder udarbejdelse af prospekt. 

X-Mile ApS
Finansiel rådgiver for Baand Munk Holding i forbindelse med salg af X-Mile til konsortium


X-Mile er et veletableret selskab, der importerer non-food varer fra Fjernøsten til detailhandlen i Danmark og udlandet. X-Mile er specialiseret i varer og koncepter skræddersyet til detailhandlen herunder indpakning, design og layout. Stifter af selskabet ønskede at sælge anpartsmajoriteten i selskabet, hvilket blev gennemført til et konsortium af investeringsselskaber.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for X-Mile i forbindelse med valg af salgsproces, identifikation af potentielle købere, prioritering af køberfelt, udarbejdelse af salgsmateriale og varetog derudover dialogen med udvalgt køber i relation til forhandling, due diligence samt closing.

Vestjysk Bank A/S
Finansiel rådgiver for Vestjysk Bank A/S i forbindelse med fortegningsemission


Vestjysk Bank A/S (OMX: VJBA) har succesfuldt gennemført et udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen blev fuldtegnet med et bruttoprovenu på 318,7 mio. kr. fordelt på 30.644.439 nye aktier og de nye aktier blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S d. 30. maj 2012.

Ved emissionen var det muligt at tegne nye aktier ved udnyttelse af tildelte og erhvervede tegningsretter samt ved at lægge ordrer ind på tegning af eventuelle uudnyttede tegningsretter.  Der var betydelig efterspørgsel efter aktierne, og investorer der havde afgivet bindende tilsagn om tegning af resterende aktier, fik derfor kun tildelt 21% af det antal aktier, der var afgivet tegningsordre på.

Gennemførelsen af aktieemissionen var et væsentligt punkt i Vestjysk Banks kapitalplan, rettet mod at styrke bankens solvens og likviditet.

Dansk Merchant Capital A/S var finansiel rådgiver for Vestjysk Bank A/S i forbindelse med udarbejdelse af kapitalplanen samt strukturering og gennemførsel af udbuddet af nye aktier, herunder udarbejdelse af prospekt.

Vestjysk Bank A/S
Finansiel rådgiver for Vestjysk Bank A/S i forbindelse med fusion med Aarhus Lokalbank A/S


Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank A/S fusionerede den 30. marts 2012, med Vestjysk Bank som den fortsættende bank.
Fusionen skete som et led i en samlet plan, som indebar en styrkelse af den fusionerede banks kapitalforhold. Fusionen udvidende Vestjysk Bank forretningsplatform i Østjylland og skabte grundlag for at etablere en stærkere jysk regionalbank. Med 642 fuldtidsansatte og 23 afdelinger fordelt over Danmark opnåede Vestjysk Bank A/S et betydeligt omfang i Jylland og blev Danmarks 6. største bank.
Med fusion og kapitalplan ønskede bestyrelsen i Vestjysk Bank at tage hånd om Vestjysk Banks fundingudfordringer og forbedre bankens basis for fremtidige, successive udfasninger af statsgaranterede lån, med det formål at sikre at den fortsættende bank ikke vil have behov for statsgarantier efter 2016. Den samlede kapitalplan omfattede: Frivillig konvertering af statsligt kapitalindskud på ca. 297 mio. kr., en fortegningsemission på ca. 300 mio. kr., optagelse af ansvarligt lån på 200 mio. kr. samt frasalg af sektoraktier for 175 mio. kr.
Dansk Merchant Capital rådgav Vestjysk Bank med hensyn til identifikation og prioritering af strategiske alternativer, identifikation og prioritering af potentielle partnere, værdiansættelse, processtyring, udarbejdelse af beslutningsmateriale til interne og eksterne interessenter samt udarbejdelse af fusionsselskabsmeddelelse og godkendelse af denne hos Finanstilsynet.

Dangro Invest A/S
Finansiel rådgiver for Dangro Invest A/S i forbindelse med salg af udvalgte rumænske aktiver


Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for Dangro Invest A/S’s bestyrelse og direktion i forbindelse med gennemførslen af en struktureret proces for salg af udvalgte rumænske aktiver.

Salget var et led i en større plan for reetablering af selskabets finansielle beredskab, herunder også et salg af nye aktier.

Dansk Merchant Capital rådgav Dangro Invest A/S med hensyn til valg af strategiske alternativer, valg af salgsproces, identifikation af potentielle købere, prioritering af køberfelt og varetog derudover dialogen med udvalgte potentielle købere i relation til forhandling, due diligence samt closing.

Sparekassen Lolland A/S
Finansiel rådgiver for Sparekassen Lolland A/S i forbindelse med fortegningsemission


Spar Lolland har succesfuldt gennemført udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et samlet bruttoprovenu på 139,2 mio. kr.

Efter fradrag af omkostninger i forbindelse med udbuddet, opnår Spar Lolland et nettoprovenu på ca. 124 mio. kr. Med dette provenu vil Spar Lollands solvensoverdækning beregnet pr. 31. marts 2011 alt andet lige udgøre ca. 305 mio. kr. svarende til en overdækning på ca. 30% i forhold til det pr. 31. marts 2011 opgjorte individuelle solvensbehov.

Dangro Invest A/S
Finansiel rådgiver for Dangro Invest A/S i forbindelse med fortegningsemission


Dangro Invest A/S har succesfuldt gennemført udbud af aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et samlet provenu på 48,4 mio. kr.

Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for Dangro Invest A/S’s bestyrelse og direktion i forbindelse med, at selskabet udbød nye aktier samt konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen var et led i en større plan for reetablering af selskabets finansielle beredskab.

Dansk Merchant Capital rådgav Dangro Invest A/S med hensyn til identifikation af strategiske alternativer, vurdering af disse samt overvejelser i relation til en langsigtet ejerstrategi.

DiBa Bank A/S
Finansiel rådgiver for DiBa Bank A/S i forbindelse med salg af DiBa Forsikring A/S


DiBa Bank A/S reviderede i starten af 2010 sin strategi, og heri indgik overvejelser om, hvorvidt det fortsat ville være mest hensigtsmæssigt selv at eje og drive DiBa Forsikring A/S.

DiBa Bank A/S havde på forhånd tilkendegivet, at et eventuelt salg skulle skabe grundlaget for et tæt samarbejde med en fremtidig partner, hvor det samtidig var hensigten at fastholde både medarbejdere og lokation tæt på DiBa Bank A/S, og det lykkedes med et salg til Købstædernes Forsikring.

Dansk Merchant Capital rådgav DiBa Bank A/S med hensyn til valg af salgsproces, udarbejdelse af investormateriale, gennemførsel af investorpræsentationer, forhandling med udvalgte købere og dokumentation.

Aarhus Lokalbank A/S
Finansiel rådgiver for Aarhus Lokalbank A/S i f. m. nytegning af børsnoterede aktier samt hybrid kernekapital


Aarhus Lokalbank rejsete succesfuldt 102 mio. kr. via en aktieemission og 75 mio. kr. i hybrid kernekapital ved at omdanne dets eksisterende kapitalgrundlag, med Dansk Merchant Capital som finansiel rådgiver for bankens bestyrelse og direktion.

Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for Aarhus Lokalbanks bestyrelse og direktion i forbindelse med, at banken udbød nytegning af børsnoterede aktier samt hybrid kernekapital. Banken hentede succesfuldt 102 mio. kr. i ny aktiekapital og 75 mio. kr. i hybrid kernekapital ved konvertering af eksisterende ansvarlig kapital. Kapitalprocessen blev gennemført effektivt inden for en meget stram tidsplan, og gennemførslen resulterede i en styrkelse af Aarhus Lokalbanks kapitalgrundlag til sikring af bankens fremtid.

Sparekassen Lolland A/S
Finansiel rådgiver for Sparekassen Lolland A/S i forbindelse med erhvervelsen af Eik Bank Danmark A/S


Dansk Merchant Capital var finansiel rådgiver for Sparekassen Lolland A/S i forbindelse med erhvervelsen af Eik Bank Danmark A/S fra Finansiel Stabilitet A/S.

Siden 2001 har SPAR LOLLAND arbejdet målbevidst og strategisk med en geografisk ekspansion og en udvidelse af kundegrundlaget – primært indenfor privatkundesegmentet.

I 2005 erhvervede SPAR LOLLAND således Finansbanken i København, og denne erhvervelse er nu fulgt op af erhvervelsen af privatkundeaktiviteterne i Eik Bank Danmark A/S, som skete på baggrund af en henvendelse til SPAR LOLLAND om en interesse heri. Med erhvervelsen er SPAR LOLLAND blevet et af Danmarks ti største pengeinstitutter målt på antallet af kunder – og samtidigt sikret sig et stærkt kompetencecenter i København.

Dansk Merchant Capital rådgav SPAR LOLLAND med hensyn til strategiske valg i købsprocessen, udarbejdelse af værdiansættelse og fremtidig forretningsmæssig strategi, gennemførsel af forhandlinger og afgivelse af købstilbud i forhold til sælger, samt gennemførsel af endelige forhandlinger med sælger og transaktionsdokumentation.

Groupe Chantelle SA
Finansiel rådgiver for Groupe Chantelle SA i forbindelse med køb af Femilet A/S


Groupe Chantelle SA er en velrenommeret franskbaseret lingerivirksomhed med de førende brands Chantelle, Passionata, Darjeeling og Orcanta. Selskabet omsætter for ca. 2,5 mia. kr. hvoraf halvdelen stammer fra Frankrig. Selskabet har 6200 medarbejdere der blandt andet repræsenterer Groupe Chantelle SA i 190 egne butikker i Frankrig, Italien og Tyskland. Med købet af Femilet A/S, som er selskabets første strategiske ekspansion gennem opkøb, er Groupe Chantelle SA nu solidt placeret i Danmark med mulighed for yderligere ekspansion i de Skandinaviske lande.

Salget af Femilet A/S blev gennemført som en struktureret salgsproces hvilket medførte, at Groupe Chantelle SA var én blandt flere interesserede købere.

Dansk Merchant Capital rådgav Groupe Chantelle SA i hele forløbet og var således blandt andet involveret i udarbejdelse af driftsmæssig modellering af arbejdskapitaludvikling, værdiansættelse af Femilet A/S under mulige scenarier, strategisk sparring omkring taktik og forhandlinger, due diligence gennemgang og modellering af nøgleforhold og deltagelse i de afsluttende forhandlinger.

TA Management A/S
Investor og finansiel rådgiver for TA Management A/S i forbindelse med etableringen og struktureringen af TA Management A/S


DMC etablerer TA Management A/S sammen med stærkt industrielt personnetværk.

TA Management A/S er et investeringsselskab med speciale indenfor “turn around” af virksomheder.  Selskabet investerer sammen med et netværk af meget erfarne erhvervsledere, direkte eller indirekte i kapitalandele i danske virksomheder med det formål at genskab og sikre værdier. Selskabets mission er at være en attraktiv samarbejdspartner til pengeinstitutter og andre finansielle kreditorer i forbindelse med varetagelsen af et aktivt ejerskab i selskaber, hvor disse er store kreditorer, og hvor selskabet har kommercielle eller finansielle udfordringer, der kræver “turn around” ekspertise. Endvidere være en attraktiv samarbejdspartner til virksomhedsejere af virksomheder i samme vanskeligheder i forhold til at skabe fornyet stabilitet og fremgang.

I tillæg til aktivt ejerskab tilbyder TA Management produktet TA Diagnostics, som hurtigt skaber et overblik over en virksomheds økonomiske, finansielle og kommercielle sundhedstilstand – og konkluderer i forhold til en virksomheds overlevelsesevne og under hvilke forudsætninger.

TA Management A/S har via TA Netværk, som består af mere end 50 meget erfarne erhvervspersonligheder, industriel kompetence inden for mere end 20 sektorer og brancher. TA Netværks erfaringsbase bidrager direkte i relation til TA Diagnostics, samt turn around af virksomheder ejet af TA Management A/S.

Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S
DMC agerede som finansiel rådgiver for Electronic Musical Instruments Roland Scandinavia A/S i forbindelse med salg af division for computer udstyr, herunder storformat scannere, scannere, 3D systemer mv. til en samlet værdi af 74 mio. kr.


Roland Scandinavia A/S blev etableret i 1981 i et Joint Venture mellem Rolands grundlægger Mr. Kakehashi og Rolands forhenværende administrerende direktør Erik Gramkow. Siden grundlæggelsen har Roland Scandinavia udviklet sig med imponerende fart og er i dag blandt markedets ledende distributører.

I dag har Roland Scandinavia godt 56 medarbejdere, hvoraf de 36, arbejder fra hovedkontoret i Københavns frihavn. De øvrige medarbejdere, arbejder på Rolands lokale salgskontorer i Stockholm, Helsinki og Oslo.

Roland Scandinavia repræsenterer Roland, Cakewalk, Rodgers, Edirol, BOSS og Roland Systems Group eksklusivt i alle fire nordiske lande og i de Baltiske lande samt Rusland.

DMC agerede som ledelsens finansielle rådgiver i forbindelse med salg af division for computer udstyr, herunder storformat scannere, scannere, 3D systemer mv.

E-STAR Property
Finansiel rådgiver for E-STAR Property i forb. med USD 41,5 millioner finansiering af ejendomsinvestering i Moskva


DMC har succesfuldt rådgivet E-STAR Property i forbindelse med finansiering af deres første ejendomsinvestering i Moskva til USD 41,5 mio.

E-STAR PROPERTY AS (E-STAR) er et norsk ejendomsinvesteringsselskab, der blev etableret og noteret på Oslo børs’ OTC liste i 2007 med en egenkapital på ca. USD 89 mio. E-STARs formål er at generere høje afkast til investorerne på mellem og lang sigt ved at investere i russiske erhvervsejendomme. Fokus er på kontorbygninger af høj kvalitet med eksisterende lange lejekontrakter, beliggende i attraktive områder i Moskva og St. Petersburg.

E-STAR har på nuværende tidspunkt investeret USD 63 mio. i en kontorejendom i Moskva og har underskrevet betinget købsaftale på et kompleks af kontorejendomme i St. Petersburg. Derudover har virksomheden indledt forhandlinger omkring opkøb af endnu et erhvervsejendomskompleks i Moskva, hvilket bringer den samlede investering op på USD 150 mio. Interessante investeringsejendomme evalueres løbende.

DMC agerede som ledelsens strategiske og finansielle rådgiver i forbindelse med fremskaffelse af fremmedkapital fra nordiske og internationale banker i forbindelse med yderligere opkøb.

Dicentia
Strategisk og finansiel rådgiver i forbindelse med udbud af konvertible obligationer


Dansk Merchant Capital har rådgivet Dicentia angående udvikling af selskabets forretningsgrundlag samt tilgang til de finansielle markeder med henblik på at omlægge en del af koncernens kortfristede gæld til langfristet gæld samt forbedre selskabets likviditetsberedskab.

Dicentia har, mens Dansk Merchant Capital har rådgivet selskabet, gennemgået en større strategisk refokusering blandt andet ved indgåelse af en outsourcing aftale med DVD Norden A/S omkring produktion i Sakskøbing, samt en overtagelse af produktionsudstyr fra ODS’ fabrik i Dassow for at producere miljøvenlige DVD’er med et materiale- og energiforbrug på ca. 50% af en normal DVD.

Som resultat af Dansk Merchant Capitals anbefaling gennemførte selskabet den 1. juli 2008 et udbud af konvertible obligationer, der blev optaget til handel og officiel notering på OMX Den Nordiske Børs København.

Nordic Corporate Investments A/S
Investor og finansiel rådgiver for Nordic Corporate Investments i forbindelse med etableringen og struktureringen af Nordic Corporate Investments a/s


DMC, Sparekassen Lolland A/S samt andre danske institutionelle investorer har etableret det første nordiske Leveraged Finance investeringsselskab Nordic Corporate Investments A/S (“NCI”).

NCIs strategi er at opbygge en låneporteføje med basis i senior og ansvarlige lån udstedt i forbindelse med kapitalfondes køb af nordiske virksomheder. NCI bliver således det første nordiske investeringsselskab, som tilbyder investorer muligheden for at investere i en nordisk portefølje af variabelt forrentede gældspapirer udstedt af og med sikkerhed i solide nordiske virksomheder. NCI forventer, at der inden for en kortere periode investeres 1-2 mia. kr. NCI har indgået en administrationsaftale med NMC Management A/S, et management selskab 100% ejet af DMC. NCI og NMC vil arbejde tæt sammen med de nordiske og internationale banker, kapitalfonde, og de virksomheder der investeres i.

NCI er stiftet med en samlet kapital på knap ½ mia. kr. Kapitalen vil løbende udvides. Ultimo maj 2008 har NCI foretaget fire investeringer i ISS, Unifeeder, Icopal og Nycomed.

Basico Consulting A/S
Minoritetsinvestering og indtrædelse i bestyrelsen i Basico Consulting A/S


Dansk Merchant Capital har investeret i Basico Consulting, der leverer økonomistyring, controlling og regnskabsydelser til danske virksomheder. Dansk Merchant Capital går ind i Basico med kapital og bestyrelseskræfter, der skal styrke Basicos ekspansion i både Danmark og udlandet.

Basico omsatte i 2007 for mere end 40 mio. kr.

Som mindretalsaktionær i Basico ønsker DMC at understøtte Basicos udvikling og sikre nøglemedarbejdernes tilknytning til virksomheden. Målet er en omsætning på 100 mio. kr. inden for de næste år.

StepRE Hamburg A/S
Strategisk og finansiel rådgiver for StepRE i forbindelse med etablering af StepRE Hamburg A/S


I slutningen af 2007 stiftede StepRE Germany sammen med Alm. Brand Bank og Dansk Merchant Capital (DMC) investeringsselskabet StepRE Hamburg A/S, hvis strategi er investering i udlejningsejendomme i Hamburg med henblik på at udstykke og sælge disse som ejerlejligheder til lejere og ejerboligmarkedet.

StepRE Hamburg ejer ca. 800 lejligheder/53.000 kvm. til en bogført værdi på ca. 440 mio. kr. og har indgået akkvisitionsaftale med StepRE Germany med det formål at øge selskabets ejendomsportefølje til omkring 2.000 lejligheder /150.000 kvm i løbet af 2008.

StepRE Hamburg har desuden indgået salgs- og managementaftale med StepRE Germanys datterselskab Danziger & Weibezah, der har mere end 15 års erfaring inden for opkøb, udstykning og salg af udlejningsejendomme. På vegne af StepRE Hamburg skal de forestå udstykning og salg af ejerlejligheder samt den daglige administration af porteføljen.

DMC var strategisk og finansiel rådgiver for StepRe Germany og dets fire stiftende aktionærer i forbindelse med selskabets etablering, og i løbet af  2008 forventes yderligere to til tre aktionærer at indtræde i selskabet.